Gwybodaeth

Eich Menter Iaith lleol – yn hybu ac yn annog y defnydd o’r Gymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot
Yn gweithio gyda plant a theuluoedd, pobl ifanc a’r gymuned ehangach er mwyn ysgogi’r defnydd o’r Gymraeg.
Arianwyd yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.