Staff a’r Pwyllgor

 

SWYDDOGION

OWAIN GLENISTER – Prif Swyddog

e-bost: menter@micnpt.org

HARI POWELL – Swyddog Datblygu

e-bost: busnes@micnpt.org

SIAN ELEN JONES – Swyddog Datblygu (PartnerIaith Aman Tawe)

e-bost: ifanc@micnpt.org

GERAINT OWEN JONES – Swyddog Ieuenctid (Ysatlyfera)

 

EMYR HOPKIN – Swyddog Cynorthwyol

 

JOSH ELTON – Swyddog Cynorthwyol

 

 PWYLLGOR RHEOLIDyfrig Harris (Cadeirydd)

John Thomas (Trysorydd)

Huw Bowen (Cadeirydd Pwyllgor Ardal Pontardawe)

Anna Phillips (Cadeirydd Pwyllgor Ardal Port Talbot)

Nia Johns (Cadeirydd Pwyllgor Ardal Castell-nedd)

Arwyn Woolcock (Cynrychiolydd Cyngor Bwrdeistref Sirol)

Glynis Williams

Owain Lewis

Rhian Llewelyn

Margaret Jones

Crissley Jones

Sioned Williams

Meirwen Watts