Y Gymraeg a busnes?

 • Gwefan i Fusnesau

  Gwefan newydd sy’n rhoi cymorth a chyngor i sefydliadau sydd am wneud defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

  20150331hybu

  Mae’r wefan hon yn llawn gwybodaeth am fanteision y Gymraeg, enghreifftiau o arfer da a phrofiadau busnesau ac elusennau o ddefnyddio’r Gymraeg.

  Ceir hefyd cymorth ymarferol ar ffurf canllawiau amrywiol ar sut i fynd ati i ddefnyddio’r Gymraeg a thystiolaeth ac ymchwil i ddangos gwerth y Gymraeg. Gellir hefyd ddod o hyd i ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddiant defnyddiol ar galendr y wefan.

  Am fwy o wybodaeth am y cynllun hybu, cliciwch ar y ddolen ganlynol neu, os ydych am siarad â swyddog yn eich ardal, cysylltwch â Chomisiynydd y Gymraeg.

 • Cyfieithu am ddim

  Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
  yn gwneud y canlynol:

  cyfieithu hyd at 100 o eiriau
  golygu hyd at 500 o eiriau
  cyfieithu bwydlenni o bob math
  cynnig gwybodaeth am bob agwedd ar Gymru a’r Gymraeg
  A hyn oll yn rhad ac am ddim.

  Ffoniwch 01792 864949