Croeso i Brif Swyddog newydd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

owain glenister

Yn dilyn ymddeoliad diweddar Alun pugh, mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot wedi croesawu Prif Swyddog newydd Owain Glenister a dechreuodd ar ei waith ar ddechrau mis Medi.

Mae Owain Glenister wedi gweithio’n ddyfal dros y Gymraeg dros nifer o flynyddoedd.  Dechreuodd ar ei yrfa gyda Menter Bro Dinefwr yn 2003 ac yn ystod y cyfnod hwn sicrhaodd gyfleoedd niferus i bobl defnyddio’r Gymraeg yn yr ardal.

Mae Owain yn gweld bod gan gerddoriaeth le pwysig i’w chwarae wrth hyrwyddo’r Gymraeg ac mae’n awyddus i feithrin talent gerddorol unigolion yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Yn ôl Owain, fe fydd llwyddiant Gigs y Gwach a gynhelir ym Mhontardawe, yn ddefnyddiol iawn i’r perwyl hwn.

Targed uchelgeisiol Owain yw i ‘gael y Gymraeg ym mhobman!’ Nid oes rhyfedd felly ei fod yn awyddus i ehangu’r niferoedd sy’n gweithio i’r Fenter Iaith. Ei obaith yw y bydd mwy o swyddogion ar lawr gwlad yn y dyfodol er mwyn sicrhau parhad i waith da ei rhagflaenydd.
Mae Owain yn awyddus i weithio yng nghalon y gymuned ac i ddod i adnabod yr ardal a sefyllfa’r Gymraeg yno yn well. Yn ei eiriau ef, ‘Fi ddim yn moyn cuddio tu ôl i ddesg, fi’n casáu desgiau!’
Pob lwc iddo yn ei swydd newydd ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn y dyfodol agos.