Cyfweliadau Ffug Ysgol Gyfun Ystalyfera

Ar y 27ain a’r 28ain o fis Ionawr 2015, cynhaliwyd cyfweliadau ffug yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Gofynnodd yr ysgol i Swyddog Datblygu’r Fenter Hari Powell, a Swyddog Datblygu Partneriaith Aman Tawe Sarah Gwilym, i fynychu’r digwyddiad er mwyn cyfweld â’r disgyblion. Roedd hi’n bleser i siarad â phawb – cafodd dros 50 o ddisgyblion blwyddyn 11 a’r chweched dosbarth eu cyfweld ar gyfer swyddi ffug trwy’r Gymraeg dros y ddau ddydd. Derbyniodd bob unigolyn adborth ar eu perfformiad yn ogystal â derbyn cymorth ar sut i lunio CV. Llongyfarchiadau i bawb oedd wedi cymryd rhan – roedd safon y cyfweliadau yn uchel iawn!