Cylch Canu

Cylch Canu Flier newydd

Cawsom fore hyfryd gyda ‘Cylch Canu’.  Roedd e’n hyfryd gweld pawb nôl ar ôl gwyliau’r haf.  Dechreuwn ni’r sesiwn trwy ganu caneuon Cymraeg cyn inni gael toriad am ddishgled ac amser chwarae i’r plant.  I orffen y sesiwn, roeddem wedi canu eto er mwyn dweud hwyl fawr.  Cynhelir Cylch Canu bob bore dydd Mercher yn ystod tymor yr ysgol yn Neuadd Ysgol y Cribarth, rhwng 8:50 – 10:15 y.b ac mae’n £1 y sesiwn.