Diwrnod i’r Teulu Cwmllynfell

Diwrnod i'r Teulu Cwmllynfell 1

Ar ddydd Sadwrn 29ain o Awst cynhaliwyd Diwrnod i’r Teulu yn Neuadd Cwmllynfell. Ar ôl cael wythnos diflas gyda’r tywydd, roedd hi’n hyfryd. Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn, cawsom lot o hwyl yn y diwrnod i’r teulu, roedd pwyllgor y Neuadd wedi trefnu barbeciw, roedd yna gastell neidio, cystadleuaeth gwisg ffansi, paentio wynebau ac wrth gwrs ymweliad arbennig gan Sam Tân. Trefnwyd y diwrnod gan BartnerIaith Aman Tawe ar y cyd gyda Phwyllgor Neuadd Cwmllynfell. Hoffwn ddiolch i Bwyllgor Neuadd Cwmllynfell am eu help a’u cefnogaeth. Diolch i bawb a fynychoedd ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol.

Noson Rasys 2