Diwrnod i’r Teulu Cylch Canu

diwrnod i'r teulu cylch canu 1

Ar ddydd Mercher 19eg o Awst cynhaliwyd Diwrnod i’r Teulu Cylch Canu yn Neuadd Ysgol y Cribarth, Abercraf.  Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn, roedd pawb wedi mwynhau’r diwrnod. Roedd gan PartnerIaith Aman Tawe stondin yn y digwyddiad lle’r oedd y plant wedi gwneud crefftau. Cawsom lot o hwyl gydag ymweliad arbennig gan ‘Peppa Pinc’. Roedd y plant i gyd wedi cwrdd â Peppa Pinc. Hoffwn ddiolch i’r Ysgol ac aelodau Cylch Canu am eu help a’u cefnogaeth. Diolch i bawb a fynychodd y digwyddiad ac edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol.

Diwrnod i'r teulu cylch canu 2