Gwefan i Fusnesau

Gwefan newydd sy’n rhoi cymorth a chyngor i sefydliadau sydd am wneud defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

20150331hybu

Mae’r wefan hon yn llawn gwybodaeth am fanteision y Gymraeg, enghreifftiau o arfer da a phrofiadau busnesau ac elusennau o ddefnyddio’r Gymraeg.

Ceir hefyd cymorth ymarferol ar ffurf canllawiau amrywiol ar sut i fynd ati i ddefnyddio’r Gymraeg a thystiolaeth ac ymchwil i ddangos gwerth y Gymraeg. Gellir hefyd ddod o hyd i ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddiant defnyddiol ar galendr y wefan.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun hybu, cliciwch ar y ddolen ganlynol neu, os ydych am siarad â swyddog yn eich ardal, cysylltwch â Chomisiynydd y Gymraeg.