Prosiectau

 • Taith Ysgolion Mari Lwyd 2016
 • ‘Stafell Stwnsh!

  SONY DSC

  Mae ‘Stafell Stwnsh yn parhau amser cinio Dydd Mawrth a Dydd Iau yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.

 • Trip i Laserzone!

  Lazerzone031521
  Ar nos Fercher y 4ydd o Chwefror fe wnaeth Hari Powell o Fenter Iaith Castell-nedd Port Talbot, ar y cyd gyda Sarah Gwilym o BartnerIAITH Aman Tawe, trefnu taith i ddisgyblion blynyddoedd 7 – 9 Ysgol Gyfun Ystalyfera i Laserzone, Abertawe. Roedd pawb wedi mwynhau’r daith. Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am ymddwyn mor aeddfed. Edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol

 • Cyfweliadau Ffug Ysgol Gyfun Ystalyfera

  Ar y 27ain a’r 28ain o fis Ionawr 2015, cynhaliwyd cyfweliadau ffug yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Gofynnodd yr ysgol i Swyddog Datblygu’r Fenter Hari Powell, a Swyddog Datblygu Partneriaith Aman Tawe Sarah Gwilym, i fynychu’r digwyddiad er mwyn cyfweld â’r disgyblion. Roedd hi’n bleser i siarad â phawb – cafodd dros 50 o ddisgyblion blwyddyn 11 a’r chweched dosbarth eu cyfweld ar gyfer swyddi ffug trwy’r Gymraeg dros y ddau ddydd. Derbyniodd bob unigolyn adborth ar eu perfformiad yn ogystal â derbyn cymorth ar sut i lunio CV. Llongyfarchiadau i bawb oedd wedi cymryd rhan – roedd safon y cyfweliadau yn uchel iawn!