Gŵyl y Crinddail

Gŵyl Ffilm y Crinddail

Prynhawn Da >> Gwyl Ffilm

Y FFilm >> Youtube

Ffilm_Fer_Hydref_2013101345

Yn dilyn dechrau llwyddiannus i’r Ŵyl fore ddydd Gwener gyda ffilm ar gyfer plant cynradd, tro’r bobl ifanc oedd e’ i ddangos eu doniau nos Wener wrth i’r Fenter Iaith cyflwyno ‘Noson Gwobrwyo – Cystadleuaeth Ffilm Fer. Gosodwyd 5 o ffilmiau ar y rhestr fer i’w ddangos ar y noson. ‘Roedd safon y gystadleuaeth yn uchel iawn, ac yn anodd felly i’r actor Dafydd Hywel ac un o gyfarwyddwyr Cwmni Teledu Tinopolis Adrian Howells dewis enillydd, ond dewis bu rhaid. Ffilm o’r enw ‘Tawe oedd yn fuddugol a chyflwynwyd siec o £100 gan Dafydd Hywel i Ashley Evans, cyfarwyddwr y ffilm. Y tri arall bu’n rhan o’r cynhyrchiad oedd Glen Bartlett, Carys Chambers ac Eve Haynes. Llongyfarchiadau mawr i’r criw buddugol ac i bawb dyma’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth.

I ddod a’r Ŵyl Ffilm i ben ar y nos Sadwrn dangoswyd y ffilm “Tylluan Wen” gyda John Ogwen a Siân James. Daeth nifer o drigolion yr ardal i weld yr hen glasur o ffilm yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe.

Bu penwythnos Gŵyl Ffilm y Crinddail yn llwyddiannus iawn a hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i staff Canolfan Celfyddydau Pontardawe, Ysgolion Cynradd Pontardawe, Trebannws a’r Wern, Cwmni Teledu Boom a S4C, Adam Amor Cwmni Ffilm a Chyfryngau Buffoon a Nicola Evans o Ysgol Bryntawe. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at Ŵyl Ffilm y Crinddail 2014!