Cyfrifoldebau

Prosiect Bwrdd yr Iaith oedd PartnerIaith Aman Tawe a oedd wedi dod o dan Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru.  Nod y cynllun yw codi’r ymwybyddiaeth a’r defnydd o’r iaith Gymraeg yng nghymunedau Aman Tawe ac i egnio a bywiocau gweithgareddau ieithyddol a diwylliannol ar draws yr ardal.

Tasg gyntaf tîm PartnerIaith Aman Tawe oedd ssefydlu Pwerdy Iaith (yn debyg i Bwyllgorau Ardal) gyda dwy yn fy ardal i fel Swyddog Datblygu; sef Aman Tawe a Chwm Tawe Uchaf.  Cafwyd lansiad ar gyfer y Pwerdai Iaith ym mis Mehefin 2011, wedyn cwrddodd yr aelodau’n aml i drafod prosiect Balchder Bro ac unrhyw weithgareddau eraill roedden nhw eisiau trefnu o fewn eu hardaloedd.  Roedd hi’n bleser gweld y DVDs terfynol a threfnwyd nifer o weithgareddau eraill o fewn y flwyddyn.

Mae Pwerdai Iaith Aman Uchaf a Chwm Tawe Uchaf yn gweithio’n galed iawn dros eu prosiectau.  Hoffwn ddiolch i bob aelod y Pwerdai am eu gwaith a chymorth ers sefydlwyd PartnerIaith Aman Tawe.  Hoffwn ddiolch iddynt hefyd am gwrdd yn gyson, o ganlyniad yn gwneud y Pwerdai Iaith yn rhywbeth llwyddiannus ac allweddol i PartnerIaith Aman Tawe.

Ers ei dechrau, mae PartnerIaith Aman Tawe wedi cydweithio gyda mudiadau eraill hefyd.  wrth gwrs y mae’r cynllun yn gweithio’n agos gyda staff Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, Menter Bro Dinefwr a Mennter Brycheiniog a Maesyfed sydd gyda’i gilydd, yn gyfrifol am yr un dalgylch.  Felly fel Swyddog Datblygu, rwyf wedi cydweithio i brosiectau’r Mentrau; er enghraifft ‘Stafell Stwnsh’ Ysgol Gyfun Ystalyfera.  Yn ogystal â hynny, rwy’n cydweithio gyda mudiadau, busnesau a’r ysgolion lleol er mwyn hysbysebu a hybu pwrpas PartnerIaith Aman Tawe.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi PartnerIaith Aman Tawe hyd yn hyn.