Trip i Laserzone!

Lazerzone031521
Ar nos Fercher y 4ydd o Chwefror fe wnaeth Hari Powell o Fenter Iaith Castell-nedd Port Talbot, ar y cyd gyda Sarah Gwilym o BartnerIAITH Aman Tawe, trefnu taith i ddisgyblion blynyddoedd 7 – 9 Ysgol Gyfun Ystalyfera i Laserzone, Abertawe. Roedd pawb wedi mwynhau’r daith. Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am ymddwyn mor aeddfed. Edrychwn ymlaen at ddigwyddiadau’r dyfodol